Poradenstvo v oblasti geograficky rozľahlých dispečerských riadiacich systémov

  • viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti implementácie SCADA systémov
  • geograficky rozľahlé klustrované SCADA systémy v oblasti uskladňovania zemného plynu a ťažby ropy a zemného plynu
  • zber údajov a diaľkový dohľad ťažobných stredísk zemného plynu a ropy
  • implementácia primary-hot standby komunikácie zariadení a aplikačných serverových funkcionalít
  • dispečerské rozhrania implementované nástrojmi pre rýchly vývoj aplikácií
  • správa verzií aplikácie s centralizovanou správou nasadenia