Mimosúdne vymáhanie pohľadávok v oblasti softvéru

  • pohľadávky súvisiace s priemyselnými a podnikovými softvérovými riešeniami
  • zaplatili ste softvérové riešenia ktoré nezodpovedajú Vašim aplikačným požiadavkám?
  • prevádzkujete aplikácie 24×7 na nevyhovujúcom, či zastaranom hardvéri, zastaraných verziách operačných systémov a aplikačného softvéru? Aké riziká podstupujete?
  • stretávate sa s problémom kompatibility a interoperability rôznych aplikačných platforiem, o ktorých Vám tvrdili, že sú plne kompatibilné?