Validácia funkcionality aplikačného softvéru pre aplikácie riadenia v reálnom čase

  • konformnosť funkcionalít a užívateľských rozhraní aplikácií s definovanými aplikačnými požiadavkami počas návrhu
  • časovanie spracovania údajov aplikácií v reálnom čase
  • čas spracovania transakcií pri práci s relačnými údajmi v nadväznosti na ich získavanie riadiacimi systémami
  • synchronizácia paralelného spracovania
  • spoľahlivosť výmeny informácií v aplikáciách