Publikovanie technologických údajov v podniku

  • príprava technologicky orientovaných údajov do relačných databáz pre publikovanie údajov v podniku
  • zabezpečenie prístupu k údajom na úrovni OPC a zabezpečenou komunikáciou TCP/IP spojení
  • využitie prezentačných nástrojov nad štandardnými relačnými databázami a priemyselnými rozhraniami ako OPC
  • riešenia prístupu k historickým údajom riadiacich systémov na báze OPC Historical Data Access a OPC UA
  • kombinovanie údajov rôznych informačných zdrojov v podniku