Integrácia údajov podniku

  • použitie OPC/OPC-UA nástrojov pre zber a úpravu údajov pre spojenie rôznych platforiem výrobcov zariadení riadiacich systémov
  • spolupráca s dodávateľmi a integrátormi jednotlivých aplikačných platforiem
  • transformácia údajov zo systémov riadiacich systémov pre transakčné informačné systémy