Ukončenie predaja produktov a softvéru spoločnosti Softing Industrial Automation GmbH

Vážená redakcia ATP Journal a vážení zákazníci,

 

dovoľte mi poďakovať ATP Journalu za 10-ročnú spoluprácu, publikačný a reklamný priestor pre čitateľov v oblasti priemyselných komunikácií a softvéru. Spoločnosť APPLIFOX v časoch svojho založenia a uzavretia spolupráce so  spoločnosťou SCADA Servis, zabezpečujúcou v roku 2007 predaj produktov Softing na území  ČR a SR, oslovila združenie PROFIBUS a doc. Ing. Petra Drahoša, PhD., pedagogického pracovníka FEI STU Bratislava, o možnú marketingovú spoluprácu pri usporiadaní odborného seminára venovaného problematike diagnostiky komunikačných sietí PROFIBUS, podporeného aj priamou účasťou zástupcu spoločnosti Softing. ATP Journal oslovením odberateľov formou mailu prispel k pomerne vysokej účasti zástupcov slovenských spoločností a niektorých vysokých škôl na tomto seminári, čo prispelo k obchodnej spolupráci v nasledujúcich rokoch.  V rámci predaja produktov spoločnosti Softing mi dovoľte poďakovať firmám jej účastným s mojim želaním, aby im nasadené riešenia naďalej poskytovali čo najlepšiu funkcionalitu. Spoločnosť Softing bola tou firmou, ktorú mi vyhľadávacie služby internetu druhej polovice 90-tych rokov ponúkli ako firmu v lokalite Európy, ktorá ako jedna z mála ponúkala softvérový produkt pre užívateľskú implementáciu proprietárnych, alebo v tom čase aj málo rozšírených štandardných softvérových produktov pre komunikačné servery využívané v automatizácii, na vtedy pomerne mladej a perspektívnej technológii OPC. Týmto mi dovoľte zároveň poďakovať ich softvérových architektom a tímu programátorov, ktorí v 90-tych rokoch dnes už minulého storočia poskytli inžinierom nástroj s pomerne malými nárokmi na programovanie, umožňujúci integráciu zariadení do riadiacich a dispečerských systémov, rozhraním ktorých boli v tom čase skoro výhradne proprietárne aplikácie výrobcov týchto zariadení. Od týchto čias bol štandard OPC adoptovaný ako rozhranie č.1  pre výmenu údajov v dispečerských systémoch s inými informačnými systémami a zariadeniami tvoriacimi súčasť automatizačných riešení a dnes je jeho nástupcom štandard OPC UA. Obdobne zbernice založené na rozhraniach RS232/RS485 nahradili v súčasnosti zbernice založené na komunikačnom štandarde Ethernet a jeho priemyselnej implementácii pre aplikácie reálneho času. Spoločnosť APPLIFOX v nasledujúcom období nebude poskytovať obchodno-poradenské služby spojené s predajom produktov a softvérových nástrojov spoločnosti Softing Industrial GmbH v Slovenskej republike. Záručnú a pozáručnú technickú podporu produktov zakúpených v predchádzajúcich rokoch môžete zatiaľ naďalej realizovať cez spoločnosť APPLIFOX, v prípade ukončenia technickej podpory budete o tejto skutočnosti písomne informovaní na internetovej stránke spoločnosti APPLIFOX.

Radovan Podhradský

Všetko najlepšie k 10. narodeninám právneho subjektu

Vážený návštevník tejto novo vytvorenej internetovej stránky spoločnosti APPLIFOX. Dovoľte mi informovať Vás, že zajtra, dňa 6.6.2017, to bude 10 rokov od prvého zápisu spoločnosti Applifox, ako právneho subjektu zaoberajúceho sa priemyselným softvérom,  komunikačnými systémami, dispečerskými a riadiacimi systémami, vrátane neskromného podnikateľského zámeru spolu s kolegami, s ktorými sme rozvíjali rôzne neštandardné softvérové riešenia spoločností z oblasti oil&gas na Slovensku a v Česku, využiť know-how v oblati rozhraní riadiacich systémov reálneho času v prostredí podniku a transformácie údajov riadiacich systémov pre informačné systémy podniku.  Po 10tich rokoch podnikateľských aktivít, v ktorých som sa snažil v rámci skromného marketingu spoločnosti limitovaného jej zdrojmi, strácajúci sa časový predstih vyššie spomenutého know-how, o využití ktorého som napr. bez výsledku rokoval so zastúpením spoločnosti SAP na Slovensku, v čase keď ich materské softvérové produkty nedisponovali žiadnou online konektivitou voči softvérovým riešeniam riadiacich systémov. Vzhľadom na slabnúce využitie v rámci prevádzkovaných softvérových riešení a obchodnom neúspechu pri snahách o získanie obchodných príležitosti pre uplatnenie programátorov pracujúcich vo firme, som bol nútený postupne redukovať ich aktivity ako aj ich počet. Avšak spôsob komunikácie so zákazníkmi, pre ktorých spoločnosť Applifox spravovala a rozvíjala riadiace systémy a dispečerské centrá, pri ktorom bolo snahou dostať spoločnosť Applifox do platobnej neschopnosti a následnej likvidácie, ten ma po investovaní mladosti a času mojich detí do spoločnosti Applifox určite potešil. Nevraviac o snahe o únik know-how vlastneného spoločnosťou Applifox, zamestnancami po rozviazaní pracovno-právneho vzťahu voči spoločnosti Applifox. Nuž, ale ako sa vraví, čo Vás nedorazí, minimálne sa z toho poučíte. A tak, po takmer roku hľadania právnej pomoci vo veci know-how a vymáhania zostávajúcich nemalých pohľadávok a rôznych právnych podaní, som sa za podpory môjho 9-ročného syna a mojej manželky rozhodol, že sa pokúsim doplniť predmet činnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávok do predmetov činnosti spoločnosti Applifox a pokúsim sa začať hľadať a zbierať čriepky know-how, ktoré sme s kolegami tak povediac skoro darovali za posledných  viac ako 20 rokov v rámci mojich softvérových aktivít. Ak by ste snáď podobné skúsenosti ohľadom know-how zaznamenali aj vy a nenašli ste buď časový priestor, financie, resp. ľudské zdroje na to, aby ste sa im venovali, ponúkam Vám svoje skúsenosti v tejto oblasti, aby ste sa nimi pokúsili pohnúť vo Váš prospech. Veď predsa nič nemusí byť nenávratne stratené po piatich, desiatich ani pätnástich rokoch.

Takže APPLIFOX ešte raz, prajem všetko najlepšie k 10-tym narodeninám aj za tých, ktorých mi softvér a plynárenstvo dalo a tiež vzalo.

 

Rado Podhradský